زنبورهای عسل می‌توانند بشمارند!

پژوهشگران انگلیسی در بررسی مغز زنبورهای عسل نشان دادند که این موجودات با کمک چهار سلول مغزی می‌توانند بشمارند.

زنبورهای عسل می‌توانند بشمارند!

پژوهشگران انگلیسی در بررسی مغز زنبورهای عسل نشان دادند که این موجودات با کمک چهار سلول مغزی می‌توانند بشمارند.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی‌میل، مغز زنبورهای عسل طوری تکامل یافته که می‌تواند با کمک چهار سلول عصبی بشمارند.

دانشمندان "دانشگاه کوئین مری لندن"(QMUL)، با شبیه‌سازی یک مدل مغزی با چهار سلول عصبی، دریافتند که مغز این موجودات می‌تواند تا پنج بشمارد!

تعداد کم سلول‌های عصبی مورد نیاز برای شمارش نشان می‌دهد که اهمیت اندازه مغز، مانند سازماندهی آن نیست.

پژوهشگران برای درک بهتر توانایی زنبورها در شمارش، یک مدل ساده رایانه‌ای از مغز آنها طراحی کردند که تنها چهار سلول عصبی را شامل می‌شود.

شبیه‌سازی‌ها حاکی از این هستند که مغز معمولی می‌تواند اعداد کوچک را با مطالعه دقیق آنها بشمارد. پژوهش‌های پیشین نشان داده بودند که زنبورهای عسل با شیوه مشابهی، اعداد را شمارش می‌کنند اما انسان‌ها روش متفاوتی را به کار می‌برند و پیش از شمارش چیزی، مجموعه آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در بررسی‌های آزمایشگاهی مشخص شد که زنبورها می‌توانند اعداد را تا پنج بشمارند و پس از آموزش، قادر به مقایسه دو عدد و حتی درک عدد صفر نیز هستند.

زنبورهای عسل می‌توانند بشمارند!


بررسی‌های جدید نشان می‌دهند زنبورها برای انجام این کار، به درک مفاهیم پیچیده ریاضی نیازی ندارند. آن‌ها با شمارش هر عدد در یک زمان می‌توانند این مقایسه‌ها را با استفاده از حداقل توان مغزی انجام دهند.

براساس این بررسی‌ها، هوش موجودات زنده لزوما به تعداد نورون‌ها متکی نیست. بلکه تعداد اندکی از نورون‌ها نیز با برقراری ارتباط مناسب قادر به ایجاد قابلیت‌های هوشمندانه هستند.

"ورا وساس"(Vera Vasas)، پژوهشگر دانشگاه کوئین‌مری لندن گفت: مدل رایانه‌ای ما نشان می‌دهد که اگرچه شمارش به هوش بالا و مغز بزرگ نیاز دارد اما با کمک کوچکترین مدارهای سلول عصبی متصل به رفتار، به سادگی می‌تواند این کار را انجام دهد. توانایی شمارش زنبورها، علاوه بر مفاهیم شمارشی، با استفاده از حرکات پرواز به خصوص برای بررسی هدف ممکن می‌شود.

این پژوهش، در مجله "iScience" به چاپ رسید.

منبع :