دوازدهمی‌ها: کتاب آبی اقتصاد کنکور انسانی منتشر شد

معرفی کتاب آبی اقتصاد کنکور انسانی کد: 3128 ویژه داوطلبان کنکور انسانی 98 (نظام جدید)

دوازدهمی‌ها: کتاب آبی اقتصاد کنکور انسانی منتشر شد

دوازدهمی‌ها: کتاب آبی اقتصاد کنکور انسانی منتشر شد


معرفی کتاب آبی اقتصاد کنکور انسانی کد: 3128

 ویژه داوطلبان کنکور انسانی 98 (نظام جدید)


در کنکور رشته انسانی در سال‌های گذشته درس اقتصاد 15 سؤال را به خود اختصاص می‌داد پیش‌بینی می‌شود در کنکور امسال نیز همین تعداد سوال از این تک کتاب مطرح شود.

ضرایب درس اقتصاد در کنکور انسانی

زیرگروه

نام رشته‌ها

ضریب درس اقتصاد

1

آموزش زبان و ادبيات فارسي، اديان و مذاهب، الهيات و معارف اسلامي، ايران‌شناسي، تربيت مربي عقيدتي سياسي، حقوق، دبيري الهيات و معارف اسلامي، دبيري زبان و ادبيات عربي، زبان و ادبيات تركي آذري، زبان و ادبيات عربي، زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات كردي، شيعه‌شناسي، علوم قرآن و حديث، علوم قضايي، فرهنگ و معارف اسلامي، فقه و حقوق اسلامي، فلسفه، فلسفه و حكمت اسلامي، فلسفه وعرفان اسلامي، مترجمي زبان عربي، معارف اسلامي و علوم‌تربيتي

1

2

امنيت اطلاعات، امنيت بين‌الملل، امنيت نرم، پژوهشگري امنيت، حفاظت اطلاعات، دبيري علوم‌اجتماعي، روزنامه‌نگاري، ضد تروريسم، علوم اجتماعي، علوم ارتباطات اجتماعي، علوم فني امنيت

2

3

اقتصاد اسلامي، امنيت اقتصادي، حسابداري، خبرنگاري، روابط عمومي، علوم اقتصادي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، مديريت اطلاعات و ارتباطات، مديريت امور بانكي، مديريت بازرگاني، مديريت بيمه، مديريت بيمه اكو، مديريت جهانگردي، مديريت دولتي، مديريت صنعتي، مديريت فرهنگي هنري، مديريت كسب و كارهاي كوچك، مديريت مالي، مديريت هتلداري، مديريت و بازرگاني دريايي

3

4

آماد، باستان‌شناسي، تاريخ، تاريخ اسلام، جغرافيا، دبيري تاريخ، دبيري جغرافيا، زبان‌شناسي، علوم انتظامي، علوم سياسي، كارتوگرافي

2

5

آموزش ابتدايي، آموزش تربيت بدني، راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت‌هاي پرورشي، روان‌شناسي، علم اطلاعات و دانش‌شناسي، علوم تربيتي، علوم ورزشي، مددكاري اجتماعي، مربيگري ورزشي، مطالعات خانواده

2

شما می‌توانید با مطالعه تک کتاب اقتصاد و کسب درصد بالایی در این درس، تأثیر بسزایی در رتبه کنکور خود داشته باشید.

 حال در ادامه به بررسی جزئیات کتاب جدید آبی اقتصاد کانون می‌پردازیم:


اصول و ویژگی‌های کتاب:


الف- درخت دانش: 

در ابتدای هر فصل یک نمایة کلی از بخش، به‌منظور نظم بخشیدن به مطالعه، انسجام فکری و هم‌چنین برای مشخص کردن مسیر مطالعاتی ارائه شده است.

دوازدهمی‌ها: کتاب آبی اقتصاد کنکور انسانی منتشر شد

ب- درس‌نامه‌: 

در آغاز هر فصل، مطابق متن کتاب درسی، درس‌نامه‌هایی به صورت طبقه‌بندی نگارش شده‌اند. در فصل‌های تولید، بازار، آشنایی با شاخص‌های اقتصادی، پول، بانک، فقر و توزیع درآمد، بودجه و مالیه دولت باید بر مسائل سود، نحوة محاسبة مازاد و کمبود عرضه، محاسبة شاخص‌های اقتصادی از قبیل تولید ناخالص (خالص) داخلی (ملی)، درآمد ملی، درآمد سرانه و …، نقدینگی، مسائل دهک‌ها و مسائل مالیات تسلط داشته باشید. در درس‌نامه‌ها به تفصیل در خصوص حل مسائل توضیح داده شده است.

برخی مطالب به‌صورت بسیار خلاصه و نامفهوم در کتاب درسی آمده‌اند، در درس‌نامه‌های این کتاب سعی شده است این مباحث به‌صورت کامل و با ذکر مثال تشریح شوند.

دوازدهمی‌ها: کتاب آبی اقتصاد کنکور انسانی منتشر شد

دوازدهمی‌ها: کتاب آبی اقتصاد کنکور انسانی منتشر شد

دوازدهمی‌ها: کتاب آبی اقتصاد کنکور انسانی منتشر شد

ج- سؤالات شناسنامه‌دار:

ـ کنکورهای سراسری و خارج از کشور: نظر به تغییرات مباحث درسی اقتصاد نسبت به گذشته، در این کتاب 212 سؤال از کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور سال‌های 89 تا 97 گزینش شده‌اند.

ـ سؤالات آزمون‌های کانون: تعداد 464 تست از آزمون‌های کانون در سال‌های قبل انتخاب شده‌اند. در گزینش این سؤالات، پوشش حداکثری مطالب کتاب درسی جدید مورد توجه قرار گرفته است؛ لذا برخی سؤالات در مواقعی تغییراتی نیز داشته‌اند.

ـ سؤالات مکمل و مرتبط با متن کتاب درسی: برای پوشش کامل مطالب کتاب درسی، 124 سؤال تألیفی نیز در این کتاب قرار داده‌ایم. در طراحی این سؤالات تلاش بر این بوده است که تمامی تیپ‌های سؤال که از مطالب کتاب درسی جدید امکان طراحی دارند، پوشش داده شود. هم‌چنین تمامی فعالیت‌ها و پرسش‌های کتاب درسی را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

 در بخش پرسش‌های پایان فصل کتاب درسی، سؤال‌هایی مشاهده می‌شود که علی‌رغم حذف این مباحث از متن کتاب، هم‌چنان در این بخش باقی‌مانده‌اند. در درس‌نامه به این موارد به‌طور کامل اشاره شده است و پرسش‌هایی نیز از آن‌ها طرح شده است.


دوازدهمی‌ها: کتاب آبی اقتصاد کنکور انسانی منتشر شد

دوازدهمی‌ها: کتاب آبی اقتصاد کنکور انسانی منتشر شد

دوازدهمی‌ها: کتاب آبی اقتصاد کنکور انسانی منتشر شد

د- پاسخ‌های تشریحی: 

در پاسخ‌های تشریحی اولاً سعی شده‌است پاسخ‌ها به صورت کامل و دقیق نوشته شود تا دانش‌آموزان برای فهم پاسخ نیازی به مراجعه دوباره به درس‌نامه‌ها نداشته باشند و ثانیاً بیش‌تر گزینه‌های نادرست تشریح شده‌اند تا دام‌های آموزشی هر مبحث بهتر شناخته شود.


هـ : پیمانه‌ای بودن سؤالات کتاب:

سؤالات این کتاب بر اساس موضوعات موجود در کتاب درسی، در قالب پیمانه‌های 10 یا 20 سؤالی ارائه شده‌است. (48 پیمانة 10 سؤالی و 16 پیمانة 20 سؤالی)، پیمانه‌ای بودن سؤالات مزیت‌هایی دارد:

1- مدیریت و مهندسی برنامة شخصی مطالعه و تمرین (ایجاد نظم در مطالعه) : دانش‌آموزان با توجه به تعداد پیمانه‌های هر مبحث، راحت‌تر می‌توانند زمان خود را برای مطالعه هر مبحث تنظیم کنند. ضمن این‌که تعداد پیمانه‌های هر مبحث با توجه به اهمیت آن انتخاب شده‌است تا در هر موضوع، تعداد سؤالات متناسب با آن در اختیار دانش‌آموز قرار گیرد.

2- پرهیز از افراط و تفریط: وجود پیمانه‌ها در کتاب، سبب شده‌است که مؤلفان کتاب به اندازة اهمیتی که موضوعات دارند، سؤال ارائه کنند.

3- اختصاص دادن زمان مناسب برای هر درس بر حسب توانایی‌ها و نیازهای شخصی

4- تقسیم مطالعة مباحث بر اساس پیمانه‌ها در بازة دو هفته‌ای بین آزمون‌ها

5- پوشش تمامی مطالب در یک ترکیب بهینه از سؤالات: در پیمانه‌های هر مبحث، طیف کاملی از تیپ‌های سؤالات مربوط به آن مبحث در نظر گرفته شده‌است.


دوازدهمی‌ها: کتاب آبی اقتصاد کنکور انسانی منتشر شد


و- آزمون‌های جمع‌بندی:

در پایان هر فصل یک آزمون جمع‌بندی برای مرور مباحث و آزمایش دقیق آموخته‌ها قرار داده شده است.برای سفارش کتاب می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:


www.kanoonbook.ir