برنامه‌ریزی با دو رنگ، رمز سبقت از دیگران

افراد باهوش برای سبقت از دیگران، سعی در منسجم کردن و منحصربه‌فرد کردن برنامه‌ی خود می‌کنند.

برنامه‌ریزی با دو رنگ، رمز سبقت از دیگران

افراد باهوش برای سبقت از دیگران، سعی در منسجم کردن و منحصربه‌فرد کردن برنامه‌ی خود می‌کنند. گاهی لازم است دفتر برنامه‌ریزی خود را با روشی جدیدتر و کاراتر پرکنید تا بتوانید راحت‌تر، برنامه‌ی کانون و مدرسه را با هم هماهنگ و شخصی‌سازی کنید. پیشنهاد می‌شود پس از هر آزمون برنامه‌ای، ابتدا با یک مداد، برنامه‌ریزی دوهفته‌ای را طبق برنامه‌ی راهبردی و نیز طبق تحلیل کارنامه‌ی آزمون، برای آزمون بعد تدوین کرده و سپس برنامه‌ی دروس یا فعالیت‌های مدرسه را با رنگی دیگر مثلا با خودکار، به‌ صورت روزانه به برنامه اضافه کنید.

این نوع برنامه‌ریزی، مکملِ ایستگاه جبرانی خواهد بود. چرا که دروس کانون با مداد نوشته شده و درصورتی‌که دروس یا فعالیت مدرسه به حدی باشد که فرصت مطالعه برای کانون وجود نداشته باشد، امکان پاک کردن و موکول آن به روزهای آتی یا ایستگاه جبرانی وجود دارد. ضمنا این نوع برنامه‌ریزی به تطبیق برنامه‌های کانون و مدرسه، تعادل بین دروس کانون و مدرسه و نیز کشف روش‌های فراشناختی در مهارت برنامه‌ریزی دانش‌آموز کمک خواهد کرد. برنامه‌ریزی با دورنگ، اصلی‌ترین عامل تعادل مطالعه بین دروس مدرسه و کانون است که قطعا باعث پیشرفت چشمگیر شما در امتحانات مدرسه و آزمون‌های کانون خواهد شد.