مهارت آزمون دادن!

در این کلیپ یک اشتباه بزرگ کنکوری‌ها ک دید نادرست ب آزمون‌دادنه حل میشه! ⭕️ چجور از آزمون استفاده مفید کنیم؟! #مشاوره

مهارت آزمون دادن!

در این کلیپ یک اشتباه بزرگ کنکوری‌ها ک دید نادرست به آزمون‌دادنه حل میشه!

⭕️ چجور از آزمون استفاده مفید کنیم؟!

تهیه شده توسط محمدرضا دانشمندی رتبه 6 کنکور 96

فایل های ضمیمه