ابزاری برای مرور

یادگیری، فرآیند تکرار منظم و مداوم مطالب درسی است. برای به خاطر سپردن یک مطلب لازم است که آن مطلب به شکلی صحیح در فواصل زمانی اصولی و منظم تکرار شود.

ابزاری برای مرور


یادگیری، فرآیند تکرار منظم و مداوم مطالب درسی است. برای به خاطر سپردن یک مطلب لازم است که آن مطلب به شکلی صحیح در فواصل زمانی اصولی و منظم تکرار شود. در زمان تکرار مطالب از مرور و مطالعه‌ی مجدد عناوینی که قبلا به طور کامل یاد گرفته‌اید در مرحله‌ی اول (در اولین مرور)، اجتناب کنید و بیش‌ترین میزان انرژی، توجه و تمرکز خود را صرف مباحثی کنید که ضعف بیش‌تری در آن قسمت دارید.

برای شناخت بهتر این مباحث از کارنامه‌ی اشتباهات و کارنامه‌ی بازیابیِ سوال محور استفاده کنید که عملکرد شما را در هر مبحث در سه دسته سوالات با پاسخ صحیح، سوالات با پاسخ اشتباه و سوالات بی پاسخ نشان می‌دهند. در این نوع کارنامه می‌توانید سوال مورد نظر را به همراه پاسخ به صورت فایل PDF دریافت کنید. در نتیجه در کم‌ترین زمان ممکن به بهترین شکل نکات مهم را مرور خواهید کرد.