نحوه‌ی صحیحِ درس خواندن در زمانِ محدود

نتایج آزمون‌ها در هر مبحث به شما نشان می‌دهد که در چه شرایطی قرار دارید و باید برای چه مبحثی وقت بیش‌تری بگذارید.

نحوه‌ی صحیحِ درس خواندن در زمانِ محدود

برای این‌که بتوانید مباحث درسی خود را در زمان محدود و کم مطالعه کنید، با توجه به نقاط قوت و ضعف خود برنامه‌ریزی کنید و به جای مرور مباحثی که به آن‌ها تسلط دارید، به سراغ بخش‌هایی بروید که کم‌تر به آن‌ها مسلط هستید. اگر درسی را هنوز نخوانده‌اید و تمرین‌هایش را حل نکرده‌اید، یک روز مانده به امتحان به سراغ همه‌ی مباحث کتاب نروید.

حالا که فرصتِ خواندن تمام نکته‌های کتاب را ندارید، باید با کمک آزمون‌ها و تمرین‌ها، درس را بفهمید. نتایج آزمون‌ها در هر مبحث به شما نشان می‌دهد که در چه شرایطی قرار دارید و باید برای چه مبحثی وقت بیش‌تری بگذارید. وقتی تمرین‌ها را حل کنید، متوجه می‌شوید که در چه قسمت‌هایی مشکل بیش‌تری دارید و به نقاط قوت و ضعفتان بهتر پی می‌برید. پس در اولین قدم به سراغ تمرین‌ها بروید و بعد روی خواندن بخش‌هایی که تسلط کم‌تری برآن‌ها دارید تمرکزکنید.

وفادار بودن به برنامه‌ریزی یکی از اصول مهمی است که باید آن را رعایت کنید. اگر با خودتان قرار گذاشته‌ایدکه در ساعت معینی درسی را بخوانید به هیچ عنوان آن زمان را به درس دیگری اختصاص ندهید.