ایران رتبه نخست ریاضیات کاربردی در خاورمیانه شد

نظام رتبه‌بندی"سایمگو"درجدیدترین رتبه‌بندی خودبراساس مقالات علمی منتشرشده درسال 2017 در منطقه خاورمیانه کشورایران را دررتبه نخست ریاضیات کاربردی اعلام کرده است.

ایران رتبه نخست ریاضیات کاربردی در خاورمیانه شد

به گزارش ایسنا و به نقل از سایمگو، بر اساس داده‌آمایی نظام رتبه‌بندی سایمگو، ایران در سال 2017 به مقام نخست تولیدات علمی در ریاضی کاربردی در سطح کشورهای خاورمیانه رسیده است.

تصویر زیر این رتبه‌بندی را نشان می‌دهد:

ایران رتبه نخست ریاضیات کاربردی در خاورمیانه شد

همانطور که مشاهده می‌کنید، بررسی‌های منتشر شده در مجله SCImago Journal & Country Rank نشان می‌دهد ایران با تعداد 1538 مقاله در زمینه ریاضیات کاربردی با اختلاف نسبت به ترکیه که با 866 مقاله در مقام دوم قرار دارد.

پس از ایران و ترکیه نیز عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی، مصر، امارات متحده عربی، اردن، قطر، عراق، لبنان، عمان، کویت، فلسطین، یمن، سوریه و بحرین قرار دارند.

از میان 1528 مقاله منتشر شده محققان ایرانی، 1475 مقاله قابل استناد بوده است، در حالی که ترکیه و عربستان به عنوان کشورهای حائز مقام دوم و سوم هر کدام به ترتیب با 866 و 716 مقاله و 808 و 676 مقاله قابل استناد دارند و این آمار نشان از آمار تقریبا دو برابری ایران در مقایسه با کشورهای نزدیک خود دارد.

نظام رتبه‌بندی سایمگو توسط یک گروه پژوهشی به همین نام در دانشگاه گرانادا در اسپانیا انجام می‌شود که براساس تعداد مقالات علمی موسسات آموزش عالی کشورهای مختلف موجود در بانک اطلاعاتی اسکوپوس، آنها را ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند.

این رتبه‌بندی یکی از جدیدترین و جامع‌ترین نظام‌های رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهش‌محور در جهان است. اخیرا این نظام رتبه‌بندی دو شاخص جدید عملکردی (نمایه تخصصی و میزان تعالی) را به چهار شاخص قبلی برای ارزیابی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه‌ها افزوده است .

رتبه‌بندی مجلات سایمگو شاخص اندازه‌گیری نفوذ علمی از مجلات علمی است که تعداد استنادهای دریافت شده توسط یک مجله و اهمیت یا اعتبار از مجلات که چنین استنادهایی از آن آمده ‌است را بررسی می‌کند.

شاخص  SJRکه توسط الگوریتم رتبه الهام گرفته شده، توسعه داده شده است تا در شبکه‌های بسیار بزرگ و ناهمگن شبکه‌های استناد مجله استناد مورد استفاده قرار گیرد. این یک شاخص اندازه‌گیری است و می‌تواند برای مقایسه مجله در فرآیندهای ارزیابی علم استفاده شود.

منبع :