نحوه تغییر رشته تحصیلی پایه یازدهم

چگونگی تغییر رشته تحصیلی پایه یازدهم. شرایط تغییر رشته در پایه یازدهم به دوازدهم چیست ؟ طبق بخشنامه تغییر رشته یازدهم به دوازدهم شرایط تغییر رشته به این صورت است .

نحوه تغییر رشته تحصیلی پایه یازدهم

همه ساله دانش آموزانی هستند که در میانه ی مسیر درسی خود تصمیم به تغییر رشته ی تحصیلی می گیرند.بسیاری از دانش اموزان در انتهای پایه ی نهم متوسطه،شک و تردید بسیاری در مورد انتخاب رشته دارند و نمی توانند با اگاهی و منطق درست انتخاب مناسبی داشته باشند.زمانی که یکسال یا دوسال از تحصیل در رشته ی اولیه میگذرد تازه دانش آموز به این فکر می افتد که باید هدف مشخصی را برای خود انتخاب کند.به همین خاطر تحقیق و پژوهش خود را در مورد رشته های مختلف شروع می کند تا به رشته ی تحصیلی موردنظر خود برسد.این انتخاب جدید ممکن است براساس معیارهایی چون علاقه،شناخت توانایی ها و استعدادها،،نظرات خانواده و دوستان،آینده ی شغلی و ... باشد.با توجه به این ملاک ها دانش آموز به این نتیجه می رسد که نمی تواند در رشته ی اولیه به موفقیت برسد و باید رشته ی تحصیلی جدیدی برای خود انتخاب کند.حال این دانش آموز می خواهد بداند برای تغییر رشته ی تحصیلی از یازدهم به دوازدهم چه کارهایی باید انجام دهد و چه شرایطی لازم خواهد بود!!!

وزارت آموزش و پرورش شرایطی را ایجاد کرده است تا دانش آموزان بتوانند تغییر رشته تحصیلی در پایه یازدهم درون شاخه ای انجام دهند و تحصیل در رشته ی جدید را آغاز کنند.

براین اساس دانش آموز شاخه نظری که در پایه ی یازدهم مشغول به تحصیل است،چنانچه متقاضی تغییر رشته ی درون شاخه ای باشد، می­ تواند با معرفی مدیر واحد آموزشی و موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحیه محل تحصیل اقدام نماید. 

نکته مهم:این قانون فعلا فقط برای دانش آموزان شاخه ی نظری می باشد و شامل دیگر شاخه ی های متوسطه نخواهدشد.


برای مشاوره در زمینه نحوه تغییر رشته تحصیلی در پایه یازدهم

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره

با شماره 9099071219 تماس بگیریدتغییر رشته تحصیلی در پایه یازدهم


اکنون مراحل لازم تغییر رشته تحصیلی در پایه یازدهم  را خدمت دانش آموزان محترم ارائه می کنیم تا بتوانند با انجام کلیه ی مراحل ذیل از رشته ی اولیه خارج و وارد رشته ی جدید شوند.(همچنین در پیوست بخشنامه ی کامل آموزش و پرورش در رابطه با این موضوع ارائه شده است.):  

الف) تکمیل نمون برگ شماره (۱) درخواست تغییر رشته دانش آموز(توضیحات:صفحات 1 و 2 بخشنامه،نمون برگ:صفحه ی 9 بخشنامه)

نحوه تغییر رشته تحصیلی پایه یازدهم

ب) معرفی دانش‌آموزان متقاضی شرکت در امتحان تغییر رشته درون شاخه ای(صفحه ی 2 بخشنامه)

نکته: واحد آموزشی مقصد موظف به اخذ امتحان از دانش آموز معرفی شده است و پس از انجام امتحان تغییر رشته در پایه تحصیلی یازدهم باید بخش (ب) نمون برگ شماره (۲) را تکمیل نموده و از طریق اداره آموزش و پرورش مربوط به واحد آموزشی مبدأ ارسال کند.

نحوه تغییر رشته تحصیلی پایه یازدهم

ج)شرکت دانش‌آموزان در امتحان تغییر رشته(صفحات 3 و 4 بخشنامه)

د) تطبیق دروس رشته قبلی با رشته جدید(صفحات 3 تا 5 بخشنامه)

و) چگونگی ثبت نمرات امتحان تغییررشته(صفحات 5 و 6 بخشنامه)
برای مشاوره در زمینه نحوه تغییر رشته تحصیلی در پایه یازدهم

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره

با شماره 9099071219 تماس بگیرید

نویسنده: عباس نمازی