تست گرامر ( معلوم و مجهول - تطابق فعل و فاعل - زمان ها)

نمونه سوال از مباحث گرامری (معلوم و مجهول، تطابق فعل و فاعل، زمان ها) زبان تخصصی

تست گرامر ( معلوم و مجهول - تطابق فعل و فاعل - زمان ها)

تست جمع بندی گرامر


مباحث معلوم مجهول- زمان ها- تطابق فعل و فاعل

مجموعه تست گرامری جهت آمادگی بیشتر شما دوستان برای آزمون 21 دی (که جمع بندی مباحث چند آزمون گذشته است)

برای آمادگی بیشتر در آزمون ها به کانال زبان کانون به آدرس زیر بپیوندید:

@kanoonir_zaban


دانلود فایل در ضمیمه...

فریبا توکلی