10 سوال امتحانی پیشنهادی دی ماه فیزیک دوازدهم ریاضی

10 سؤال انتخابی از کتاب 500 سؤال تشریحی فیزیک 3 ریاضی برای آمادگی دانش آموزان در آزمون‌های نیم‌سال اول

10 سوال امتحانی پیشنهادی دی ماه فیزیک دوازدهم ریاضی

دانش آموزان دوازدهمی

برای آمادگی هر چه بیش‌تر شما برای آزمون‌های دی ماه از کتاب 500 سؤال تشریحی فیزیک 3 ریاضی 10 سؤال انتخاب کرده‌ایم.

برای انتخاب این سؤال‌ها به دو نکته توجه کرده‌ایم:

1- بارم بندی امتحان دی ماه که به صورت زیر است:

فصل اول : 7/25نمره

فصل دوم 8/25نمره

فصل سوم تا صفحه 77: 4/5 نمره

البته این نمرات حداکثر 0/5 نمره در فصل تغییر خواهد کرد.

2- تیپ مسائل

در درس فیزیک علاوه بر مسائل باید به تعاریف و آزمایش‌ها توجه کنیدما در این مجموعه تیپ‌های متنوع مسئله را در نظر گرفتیم.

موفق باشید- خداوردیان

منبع :