سوالات‌تشریحی پیشنهادی نیم‌سال اول ـ تاریخ ـ از کتاب جامع

نمونه سؤال امتحانی پیشنهادی نیم‌سال اول ـ تاریخ 2 ـ کتاب جامع تاریخ یازدهم

سوالات‌تشریحی پیشنهادی نیم‌سال اول ـ تاریخ ـ از کتاب جامع

جامع تاریخ (2) یازدهم انسانی


درس تاریخ از درس‌های تخصصی رشته‌ی علوم انسانی است و با توجه به اهمیت درس تاریخ در نگارش این کتاب تلاش شده 

ابزار کمکی مناسب و متنوع آموزشی در اختیار شما بزرگواران قرار داده شود هرچند که نباید از یاد برد که مبنای اصلی کتاب درسی 

است.

شامل 4 فصل و 16 درس می‌باشد:

فصل اول: تاریخ‌شناسی شامل 2 درس / فصل دوم: ظهور اسلام؛ حرکتی تازه در تاریخ بشر شامل 5 درس / فصل سوم: ایران از ورود 

اسلام تا پایان صفویه شامل 7 درس / فصل چهارم: اروپا در قرون وسطا و عصر جدید شامل 2 درس


طراحی مفهومی:

تناسب و توازن: کیفیت و محتوای زیبای هر کتابی بستگی به رعایت تناسب و توازن در آن کتاب دارد. 

تناسب و توازن = مانع پرداختن مؤلف به یک فصل و بازماندن از فصل دیگر می‌شود و یک نکته مهم دیگر اینکه تألیف کتاب 

از سلیقه و نظر شخصی طراح دور می‌شود و تعداد صفحه‌ها و سؤال‌های کتاب، طبق قاعده و فرمول خاصی تألیف می‌شود.

تعداد سوال موجود در‌کتاب به ازای هر درس را ضریب توازن و تناسب آن کتاب می‌نامیم. ضریب توازن و تناسب را به این خاطر 

در نظر گرفته‌ایم که تعداد سؤال‌های هر مبحث به طور ناموزون، کم یا زیاد نباشند، بلکه هدفمند و متناسب با بودجه‌بندی همان 

مبحث تعیین شده باشند. 

رعایت این تناسب و توازن، تعداد سؤالات را بهینه می‌کند و شما مطمئن می‌شوید که در هر مبحث به اندازه‌ی کافی ومتناسب 

تمرین وجود دارد و به هیچ مبحثی کم‌توجهی نشده و یا در هیچ مبحثی افراط و زیاده‌روی صورت نگرفته است بنابراین بازده‌ی 

مطالعاتی شما به حداکثر خواهد رسید.

تعداد سؤال موجود در این کتاب (1190 سؤال) برمبنای تعداد صفحه‌ی کتاب درسی، تعداد فعالیت‌ها، تعداد تصاویر و جداول 

مهم هر درس لحاظ شدلینک در kanoonbook.irسوالات‌تشریحی پیشنهادی نیم‌سال اول ـ تاریخ ـ از کتاب جامع