هدیه کانون به دانش آموزان،رفع اشکال فصل امتحانات

این اپلیکیشن قابل استفاده برای تمامی دانش آموزان می‌باشد

هدیه کانون به دانش آموزان،رفع اشکال فصل امتحانات


  1. اپلیکیشن معلم همراه قابل استفاده برای تمامی دانش آموزان در تمامی مقاطع می باشد


  2. با استفاده از این اپلیکیشن می توانید سوالات درسی خود را از معلمان سرای دانش بپرسید و در کمترین زمان  3. پاسخ خود را دریافت کنید


  4. در ایام امتحانات هر سوال درسی که مشکل دارید را می توانید در هرساعت بپرسید و  معلمان به سوال   5. شما پاسخ می دهند


دانلود اپلیکیشن


هدیه کانون به دانش آموزان،رفع اشکال فصل امتحانات

هدیه کانون به دانش آموزان،رفع اشکال فصل امتحانات

هدیه کانون به دانش آموزان،رفع اشکال فصل امتحانات