فارغ التحصیل تجربی: میانگین درصد پاسخ‌گویی آزمون 30 آذر

ریاضی و شیمی دشوار بوده، فیزیک و زیست سطح دشواری متعادلی داشته است.

فارغ التحصیل تجربی: میانگین درصد پاسخ‌گویی  آزمون 30 آذر

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی


سلام


در جدول زیر آمار پاسخ‌گویی دانش‌آموزان پس از برگزاری آزمون ارائه شده است.


فارغ التحصیل تجربی: میانگین درصد پاسخ‌گویی  آزمون 30 آذر

ریاضی و شیمی دشوار بوده، فیزیک و زیست سطح دشواری متعادلی داشته است.