فیلم تحلیل سوالات آزمون 30 آذر 97 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم‌های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 30 آذر 97 دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می‌نمائید :‌

فیلم تحلیل سوالات آزمون 30 آذر 97 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 30 آذر 97 دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می نمائید :‌


ریاضی 3 : سهیل حسن خان پور

زیست 3 : محمدامین بیگی 

فيزيك 3 : حسین میرزایی

فیزیک 1 : وحید مجدآبادی

فیزیک 2 : علیرضا بوربور

شیمی 3 : حامد اسماعیلی

شیمی 1:  مهران رنجبر
 

شیمی 2 : دانیال مهرعلی

فایل های ضمیمه