نمونه سؤال امتحانی دی ماه فیزیک دوازدهم ریاضی

یک نمونه امتحان جامع دی ماه در فایل ضمیمه آمده است.

نمونه سؤال امتحانی دی ماه فیزیک دوازدهم ریاضی

دانش آموزان خوب دوازدهمی

آزمون های دی ماه در راه است.

برای آمادگی هر چه بیش تر شما با تیپ سؤال های آزمون نمونه سؤالی که توسط یکی از دبیران شهر اصفهان تنظیم شده است را در ضمیمه قرار دادیم .

موفق باشید- خداوردیان