چند پرسش و پاسخ از زیست پیش دانشگاهی (آزمون 30 آذر)

در ادامه بررسی کامنت‌های علمی شما در سایت کانون ، چند پرسش مربوط به فصل‌های ششم و هفتم زیست پیش دانشگاهی که توسط رتبه‌های برتر پاسخ داده شده اند + یک سوال کنکور را برایتا

چند پرسش و پاسخ از زیست پیش دانشگاهی (آزمون 30 آذر)

فارغ التحصیلان عزیز سلام ...

در ادامه بررسی کامنت های علمی شما در سایت کانون ، چند پرسش مربوط به فصل های ششم و هفتم زیست پیش دانشگاهی که توسط رتبه های برتر پاسخ داده شده اند + یک سوال کنکور را برایتان آماده کرده ایم .

با آرزوی موفقیت در آزمون 30 آذر ...