نیروی ذهن در امتحانات نیم‌سال اول

مهم‌ترین دلیلی که باعث می‌شود مطالب درسی در زمان برگزاری امتحانات به فراموشی سپرده شود، عدم وجودِ حضور ذهن است.

نیروی ذهن در امتحانات نیم‌سال اول

علت بعضی از مشکلات آموزشی دانش‌آموزان عدم استفاده‌ی صحیح از نیروی فکری و ذهنی است.

مهم‌ترین دلیلی که باعث می‌شود مطالب درسی در زمان برگزاری امتحانات به فراموشی سپرده شود، عدم وجودِ حضور ذهن است. استفاده‌ی صحیح از نیروی ذهن به همراه یک برنامه‌ریزیِ مناسب و دقیق از مهم‌ترین عوامل در به خاطر سپردن مفاهیم و موفقیت دانش‌آموز در امتحانات است.

 اما این که چه‌طور مطالعه کنیم اولین سوالی است که دانش‌آموزان در جلسات مشاوره‌ی یادگیری روش‌های آموزشی می‌پرسند. قدم اول برای مطالعه‌ی درس‌های امتحانی تنظیم برنامه‌ی درسی است. درس خواندن نیز همانند دیگر مسایل مهم در زندگی به برنامه‌ریزی و دقت نیازدارد.

برنامه ریزی را با یک هدف آغاز کنید. مثلا تعیین کنید که در مدت زمانی که تا شروع امتحانات در پیش دارید می‌خواهید چه درسی را بیش از همه مطالعه کنید و یا در چه درسی ضعیف هستید که باید بیش‌تر روی آن تمرکز کنید. به این توجه نکنید که چون استعداد زیادی دربعضی از درس ها مثلا ریاضی ندارید وقت گذاشتن بی فایده است. این یک حقیقت است که ما کاری را انجام می‌دهیم که دوست داریم.