اینجا جعبه ابزار به کارتان می‌آید!

استفاده‌ی به موقع و صحیح از هریک از این کارنامه‌ها می‌تواند گامی موثر در بهبود وضعیت درسی شما باشد.

اینجا جعبه ابزار به کارتان می‌آید!

کارنامه‌ی روز آزمون اولین کارنامه‌ای است که در کانون دریافت می‌کنید. در کنار آن چندین نوع کارنامه‌ی دیگر وجود دارد که وضعیت تحصیلی‌تان را از دیدگاه‌های متفاوت ارزیابی می‌کند. وضعیت تک‌تک درس‌ها، وضعیت مباحث متفاوت، یادگیری‌های ناقص و... .

استفاده‌ی به موقع و صحیح از هریک از این کارنامه‌ها می‌تواند گامی موثر در بهبود وضعیت درسی شما باشد. شرکت منظم و با آمادگی کامل در آزمون‌های برنامه‌ای باعث می‌شود این کارنامه‌ها وضعیت واقعی شما را نشان دهد. پس مباحث را به طور صحیح شناسایی و دسته‌بندی خواهیدکرد. این طبقه‌بندی به ویژه در ایام امتحانات بسیار مفید خواهد بود.

در هنگام مطالعه برای امتحانِ هر درس، در ابتدا به سراغ کارنامه‌ی 5 نوع درس و مبحثی آن بروید، مبحث‌هایی که رنگ زرد و قرمز دارند را خوب یاد نگرفته‌اید، پس حتماً از کتاب درسی کمک گرفته و تمرینات بیش‌تری حل کنید.

کارنامه‌ی اشتباهات یادگیری‌های ناقصتان را نشان می‌دهد. برای این که در امتحانِ مدرسه بتوانید نمره‌ی کامل بگیرید این یادگیری‌ها را با حل سوالات تشریحی به یادگیری کامل تبدیل کنید.