سربلند و سرافرازیم

سال 95، 32 آزمون، سال 96، 36 آزمون و امسال 46 آزمون، میانگین آزمون‌هایی است که رتبه‌های یک‌رقمی کشوری کنکور 97 در آن شرکت کرده‌اند.

سربلند و سرافرازیم

سال 95، 32 آزمون، سال 96، 36 آزمون و امسال 46 آزمون، میانگین آزمون‌هایی است که رتبه‌های یک‌رقمی کشوری کنکور 97 در آن شرکت کرده‌اند.

در طول سه سال گذشته، نخبگان گروه تجربی با میانگین 62 بار حضور در آزمون‌های برنامه‌ای کانون، بالاترین پیوستگی و وفاداری را نشان داده‌اند. در عین حال امسال گروه‌های ریاضی و انسانی نیز ثابت کرده‌اند باید مثل گروه تجربی به آزمون‌های برنامه‌ای کانون هر چه بیش‌تر اعتماد کنند.

نخبه‌های ریاضی میانگین حضور خود را از 30 آزمون به 52 آزمون و نخبگان انسانی میانگین حضور خود را از 8 به 18 بار ارتقا دادند.

این حد از اعتماد و رضایت نشان می‌دهد کانون پس از 25 سال، چه‌قدر شاداب در قلب دانش‌آموزان، خانواده‌ها، معلمان و مدیران مدارس سراسر کشور زندگی می‌کند.