توقف ممنوع! - اهمیت دفتر برنامه ریزی

اهمیت دفتر برنامه ریزی از دیدگاه رتبه‌های برتر ... یکی از راه‌های رقابت استفاده از دفتر برنامه ریزی و رقابت با خودتونه ، من هر آزمون سعی می‌کردم ساعات مطالعه ام بیشتر بشه

توقف ممنوع! - اهمیت دفتر برنامه ریزی

" توقف ممنوع! " به بررسی کامنت های مشاوره ای سایت کانون می پردازد ...

اهمیت دفتر برنامه ریزی از دیدگاه رتبه های برتر ...


سارا شعبانی - دانشجوی پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران :

 یکی از راه‌های رقابت استفاده از دفتر برنامه ریزی و رقابت با خودتونه ، من هر آزمون سعی می کردم ساعات مطالعه ام بیشتر بشه یا حداقل ثابت بمونه و با توجه به اون تلاشی که کردم تو دو هفته نتیجه ای که انتظار داشتم فرق میکرد ، حتما حتما ساعات مطالعه خودتون رو یادداشت کنین چون خیلی با تصورات آدم فرق میکنه ...

توقف ممنوع! - اهمیت دفتر برنامه ریزی

توقف ممنوع! - اهمیت دفتر برنامه ریزی

توقف ممنوع! - اهمیت دفتر برنامه ریزی

توقف ممنوع! - اهمیت دفتر برنامه ریزی

توقف ممنوع! - اهمیت دفتر برنامه ریزی

توقف ممنوع! - اهمیت دفتر برنامه ریزی

توقف ممنوع! - اهمیت دفتر برنامه ریزی

توقف ممنوع! - اهمیت دفتر برنامه ریزی

توقف ممنوع! - اهمیت دفتر برنامه ریزی

تهیه شده توسط : محمد سنجری