تست گرامر تطابق فعل و فاعل

نمونه سوال از مبحث گرامر تطابق فعل و فاعل زبان تخصصی

تست گرامر تطابق فعل و فاعل

تست گرامر تطابق فعل و فاعل


مجموعه تست گرامری جهت آمادگی بیشتر شما دوستان برای آزمون 30 آذر

برای آمادگی بیشتر در آزمون ها به کانال زبان کانون  بپیوندید

دانلود فایل در ضمیمه...

فریبا توکلی