به شهر ما بیایید - عالی‌قاپو

سری به گل سرسبد شهر اصفهان می‌زنیم؛ میدانی که یکی از بزرگ‌ترین‌های جهان است و جلوه‌ی رؤیایی‌اش دل از هر کسی می‌برد.

به شهر ما بیایید - عالی‌قاپو


کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان در صفحه‌ی 63 توضیحاتی درباره‌ی کاخ عالی‌قاپو  و معماری و کاربرد آن در زمان صفوی دارد.


سری به گل سرسبد شهر اصفهان می‌زنیم؛ میدانی که یکی از بزرگ‌ترین‌های جهان است و جلوه‌ی رؤیایی‌اش دل از هر کسی می‌برد. در غرب میدان نقش جهان عمارتی زیبا سر برافراشته که سرد و گرم روزگار را چشیده و حالا استوار ایستاده و رهگذران را به سوی خود می‌کشاند. کاخ عالی‌قاپو، نمونه‌ی ‌منحصربه‌فردی از معماری کاخ‌های عهد صفوی است. از سردر بلندی که با سنگ سماق ساخته شده به کاخ وارد می‌شویم و به وسیله‌ی پله‌هایی که در دو طرف ساخته شده‌اند به طبقات بالاتر می‌رسیم. 

به شهر ما بیایید

عالی‌قاپو دارای شش طبقه و بلندایی حدود پنجاه متر است که طبقات به وسیله‌یسه راه‌پله، به هم راه دارند. دو تالار در طبقه‌ی همکف وجود دارد که صدرخانه یا کشیک‌خانه نامیده می‌شدند. در طبقه‌ی سوم، ایوان بزرگی قرار دارد که هجده ستون بلند و زیبا آن را نگه داشته‌اند. 

به شهر ما بیایید


ایوان از سه طرف باز و دارای منظره‌ی زیبایی است. در گذشته تمام ستون‌ها آینه‌کاری بودند و سقف ایوان با تزئینات چوبی و نقاشی‌هایی زیبا پوشیده شده بود. در پشت این ایوان تالار بزرگ با اتاق‌ها و طاق‌های بسیار زیبایی که دیوارهای آن با نقاشی تزئین شده، قرار دارد. از ایوان کوچکی که پشت این تالار است، گنبد زیبا و ساده‌ی توحیدخانه نمایان است. آن‌چه عالی‌قاپو را در میان آثار باشکوه و بسیار نفیس قرار داده است، علاوه بر مینیاتورهای فوق‌العاده، گچ‌بری‌های آخرین طبقه است که تالار آن به اتاق موسیقی یا اتاق صوت نیز معروف است.

به شهر ما بیایید

عالی‌قاپو نقش دروازه‌ی مرکزی و ورودی قصرهاییرا داشته که در دوران صفویه در محدوده‌ی میدان نقش جهانساخته شدند. این دروازه، میدان نقش جهان را به مجموعه‌ی دولت‌خانه و عمارت رکیب‌خانه، جبه‌خانه، تالار تیموری، تالار طویله، تالار سرپوشیده، کاخ چهلستون و... مرتبط می‌کرد.

کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان در صفحه‌ی 63 توضیحاتی درباره‌ی کاخ عالی‌قاپو  و معماری و کاربرد آن در زمان صفوی دارد.

به شهر ما بیایید

به شهر ما بیایید

به شهر ما بیایید