تست واژگان بخش 5 کتاب زبان تخصصی

نمونه تست واژگان از بخش پنجم کتاب آبی زبان تخصصی، منحصرا زبان

تست واژگان بخش 5 کتاب زبان تخصصی

نمونه سوال واژگان بخش پنجم زبان تخصصی


10 سوال تستی از واژگان بخش پنجم کتاب آبی زبان تخصصی که به آمادگی بیشتر شما در آزمون کمک می کند. (همراه با پاسخ)

برای آمادگی بیشتر در آزمون ها به کانال زبان کانون به آدرس زیر بپیوندید:

@kanoonir_zaban

دانلود فایل در ضمیمه ...

فریبا توکلی