مطمئن پیشروی کنید؛ یک قدم به جلو، یک نگاه به عقب

جواب خیلی واضح است: «یک نگاه به عقب!» برنامه‌ی راهبردی در هر آزمون پیشروی می‌کند اما به مباحث سال دوازدهم نگاه پوششی دارد.

مطمئن پیشروی کنید؛ یک قدم به جلو، یک نگاه به عقب

پیشروی کردن لذت‌بخش است؛ مخصوصاً برای دانش‌آموزان دوازدهمی که کتاب‌های‌شان جدید است. آن‌ها می‌دانند برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون توجه ویژه‌ای به درس‌های سال دوازدهم دارد و آرام و مطمئن در درس‌ها پیشروی می‌کند و در هر آزمون یک قدم به جلو می‌روند؛ اما یک مسئله به وجود می‌آید. اگر کسی از مباحث آزمون قبلی جا ماند یا دانش‌آموزی نگرانی از فراموشی مباحث داشت، چه اتفاقی می‌افتد؟

جواب خیلی واضح است: «یک نگاه به عقب!» برنامه‌ی راهبردی در هر آزمون پیشروی می‌کند اما به مباحث سال دوازدهم نگاه پوششی دارد. می‌دانیم که امسال، سال دوازدهم، اهمیت زیادی دارد و امتحانات نهایی هم در کنار کنکور ارزش زیادی دارند. شما در هر آزمون یک نگاه به عقب می‌اندازید تا نگرانی‌تان را نسبت به فراموش کردن درس‌ها یا جا ماندن از بعضی مباحث برطرف کنید. خیالتان راحت باشد! یک قدم به جلو بردارید و یک نگاه هم به عقب کنید! قدم روووووو...