برنامه‌ی راهبردی، ابزار مهم دانش‌آموزان

بزرگ‌ترین ابزار اصلی در کمک به دانش‌آموزان برای برنامه‌ریزی جهت مطالعه‌ی درس‌ها برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها است.

برنامه‌ی راهبردی، ابزار مهم دانش‌آموزان

بزرگ‌ترین ابزار اصلی در کمک به دانش‌آموزان برای برنامه‌ریزی جهت مطالعه‌ی درس‌ها برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها است. 

در آزمون‌های دوهفته‌ای دانش‌آموز دقیقاً می‌تواند مطالب آموزش داده‌شده در مدرسه را در حجم‌ متعادل مطالعه کند و دقیقاً می‌داند از کجا برای هر درس و به چه مقداری باید جلو برود و نیز حتی وجود استراتژی پوششی بودن آزمون‌ها و نیز ایستگاه‌های جبرانی و پنجره‌های باز و نیمه‌باز این کمک را می‌کند که حتی بتواند باز هم مباحثی را که ناقص مطالعه می‌کند یا ضعف‌هایی را که باقی مانده مرور کند. اگر دانش‌آموز در هر آزمون به کمک مشاور خود انطباق درستی در مورد برنامه‌ی شخصی و مدرسه به کمک برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها داشته باشد هم می‌تواند مطالعه‌ای منسجم و مستمر داشته و هم ارزیابی خوبی از خود داشته باشد.