تحلیل آزمون فیزیک دوازدهم ریاضی آزمون 16 آذر

تحلیل آزمون درس فیزیک ازمون 16 اذر را مشاهده کنید.

تحلیل آزمون فیزیک دوازدهم  ریاضی آزمون 16 آذر

تحلیل آزمون فیزیک دوازدهم  آزمون 16  آذر  را در زیر مشاهده می کنید.

فایل های ضمیمه

فیزیک دوازدهم ریاضی (قسمت اول)
فیزیک دوازدهم ریاضی (قسمت دوم)