تست شیمی دهم _ جمع بندی فصل اول

در این فایل تست شیمی دهم جمع بندی فصل اول که توسط حامد خاکی دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه تهران تهیه شده قرار گرفته است.

تست شیمی دهم _ جمع بندی فصل اول

سلام به همه ی دهمی ها عزیز


در این فایل تست شیمی دهم جمع بندی فصل اول که توسط حامد خاکی دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه تهران تهیه شده قرار گرفته است.

شما میتوانید با حل این سری تست به امادگی کامل برای ازمون برسید.


موفق باشید.