برای موفقیت در کنکور باید سخت کوشش کرد

دانش‌آموزان کنکوری باید در هر نیم‌سال درس‌های پایه را هم مطالعه کنند؛ بنابراین باید برای درس خواندن و رسیدن به موفقیت سخت‌کوش باشند.

برای موفقیت در کنکور باید سخت کوشش کرد

موفقیت تکرار لجوجانه‌ی کارهای ساده و آسان است. درس خواندن کار سختی نیست ولی وقتی بخواهیم برای دست‌یابی به موفقیت خوب بخوانیم و زیاد بخوانیم باید سخت کوشش کنیم؛ زیرا باید ساعت مطالعه‌ی مطلوبی داشته باشیم. 

این زمان برای دانش‌آموزان مختلف، متفاوت است. ازطرفی باید به کیفیت مطالعه توجه کنیم و این کیفیت یعنی با دقت درس خواندن، با تمرکز درس خواندن و در کنار مطالعه به حل سؤالات تشریحی پرداختن و بعد از آن تست زدن که تسلط لازم در مبحث مورد نظر صورت گیرد و درنهایت تکرار و مرور که به تثبیت اطلاعات در مغز منجر شود. 

دانش‌آموزان کنکوری باید در هر نیم‌سال درس‌های پایه را هم مطالعه کنند؛ بنابراین باید برای درس خواندن و رسیدن به موفقیت سخت‌کوش باشند. بهترین انگیزه برای سخت‌کوشی و افزایش ساعت مطالعه، هدف‌گذاری است. با هدف‌گذاری درست، زیاد درس بخوانید و خوب درس بخوانید.