آزمون‌های تشریحی فرصتی برای بازیابی اطلاعات

آزمون‌های تشریحی کانون با هدف ارتقای معدل و تقویت مطالعه‌ی دانش‌آموزان در یادگیری مفهومی مطالب درسی برگزار می‌شود.

آزمون‌های تشریحی فرصتی برای بازیابی اطلاعات

آزمون‌های تشریحی کانون با هدف ارتقای معدل و تقویت مطالعه‌ی دانش‌آموزان در یادگیری مفهومی مطالب درسی برگزار می‌شود. 

این آزمون‌ها طرحی نو برای بازیابی اطلاعات هستند. در چند سال اخیر که این آزمون‌ها برگزار می‌شود برای دانش‌آموزان در جهت پیشرفت درسی مؤثر بوده است و این فرصتی خوب است برای ارائه‌ی راه‌حل‌های خود برای پاسخ به سؤالات. اگر در این مسیر اشتباهی دارید با تصحیح خوب و هوشمندانه‌ی مصححین کانون این اشتباهات برطرف شده و به شما یادآوری می‌شود. با ارائه‌ی سی‌دی حل سؤالات توسط دبیران برجسته به رفع مشکلات درسی شما در تمام مباحث درس‌های امتحانی پرداخته می‌شود و به این ترتیب این آزمون‌ها به کمک مدرسه می‌آید تا به هدف پیشرفت درسی شما یاری رساند.