کنکور 98

تصاویر اعزام 3فضانورد به ایستگاه فضایی بین المللی

سه فضانورد آمریکایی، کانادایی و روس همراه یک موشک سایوز به ایستگاه فضایی بین المللی رفتند. این نخستین ماموریت سرنشین دار موشک سایوز پس از لغو ماموریت از ماه اکتبر است.

تصاویر اعزام 3فضانورد به ایستگاه فضایی بین المللی

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از ناسا،  کپسول سایوز MS-۱۱ حامل سه فضانورد  به ایستگاه فضایی بین المللی رسید.

تصاویر اعزام 3فضانورد به ایستگاه فضایی بین المللی

عصر دیروز یک موشک سایوز کپسول حامل آن مک کلین فضانورد آمریکایی همراه دیوید سن ژاک از کانادا و اولگ کاننکو از روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب شدند.

تصاویر اعزام 3فضانورد به ایستگاه فضایی بین المللی

فضانوردان چند ساعت بعد به ایستگاه فضایی بین المللی رسیدند.

تصاویر اعزام 3فضانورد به ایستگاه فضایی بین المللی

این نخستین پرتاب موشک سایوز همراه فضانوردان پس از ماموریت لغو شده در ماه اکتبر بود.

تصاویر اعزام 3فضانورد به ایستگاه فضایی بین المللی

ناسا و سازمان فضایی روسیه اعلام کرده اند تمام سیستم های موشک به طور معمول کار کردند و فضانوردان طی سفر ۶ ساعته سالم  بودند.  

تصاویر اعزام 3فضانورد به ایستگاه فضایی بین المللی

این فضانوردان بیش از ۶ ماه در ایستگاه فضایی بین المللی می مانند و به انجام تحقیقات و آزمایش در حوزه های زیست شناسی، علوم زمین، فیزیک و فناوری می پردازند.

تصاویر اعزام 3فضانورد به ایستگاه فضایی بین المللی


منبع :