چند نکته از معلوم و مجهول عربی (آزمون 16 آذر)

در ادامه بررسی کامنت‌های ارسالی شما در سایت کانون ، چند نکته مربوط به مبحث معلوم و مجهول عربی که توسط آقای محمد عابدینی (دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران) بیان شده است + ی

چند نکته از معلوم و مجهول عربی (آزمون 16 آذر)

فارغ التحصیلان عزیز سلام ...

در ادامه بررسی کامنت های ارسالی شما در سایت کانون ، چند نکته مربوط به مبحث معلوم و مجهول عربی که توسط آقای محمد عابدینی (دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران) بیان شده است + یک سوال کنکور 97 را برایتان آماده کرده ایم .

برای آمادگی بیشتر در آزمون 16 آذر مطالعه مطالب زیر توصیه می شود :

1- چند نکته از موصوف و صفت عربی

2- چند نکته در ترجمه عربی

چند نکته از معلوم و مجهول عربی (آزمون 16 آذر)

چند نکته از معلوم و مجهول عربی (آزمون 16 آذر)

چند نکته از معلوم و مجهول عربی (آزمون 16 آذر)

چند نکته از معلوم و مجهول عربی (آزمون 16 آذر)

چند نکته از معلوم و مجهول عربی (آزمون 16 آذر)

چند نکته از معلوم و مجهول عربی (آزمون 16 آذر)

چند نکته از معلوم و مجهول عربی (آزمون 16 آذر)

چند نکته از معلوم و مجهول عربی (آزمون 16 آذر)

چند نکته از معلوم و مجهول عربی (آزمون 16 آذر)

چند نکته از معلوم و مجهول عربی (آزمون 16 آذر)

چند نکته از معلوم و مجهول عربی (آزمون 16 آذر)

چند نکته از معلوم و مجهول عربی (آزمون 16 آذر)

چند نکته از معلوم و مجهول عربی (آزمون 16 آذر)