رتبه‌های برتر از چه کتاب‌هایی استفاده کردند؟ (1)

از کتاب‌های آبی کانون برای درس ریاضی و فیزیک و از کتاب سه‌سطحی برای درس فیزیک و زیست‌شناسی استفاده کردم.

رتبه‌های برتر از چه کتاب‌هایی استفاده کردند؟ (1)
  • امیررضا براتی، رتبه‌ی 1 تجربی منطقه‌ی 2 از قوچان

از کتاب‌های آبی کانون برای درس ریاضی و فیزیک و از کتاب سه‌سطحی برای درس فیزیک و زیست‌شناسی استفاده کردم. از ویژگی‌های مهم این کتاب، آشنایی با سطح دشوارتر از حد معمول و آمادگی بیش‌تر بود. (امیررضا پنجم دبستان و از دوم دبیرستان به کانون آمد و در 66 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)

 امیررضا براتی، رتبه‌ی 1 تجربی منطقه‌ی 2 از قوچان

  • آرمان زینالی، رتبه‌ی 1 تجربی منطقه‌ی 3 از تالش

از کتاب زرد عمومی و اختصاصی در دوران جمع‌بندی استفاده کردم و از مهم‌ترین منابع من در این دوران بودند. (آرمان از اول دبیرستان به کانون آمد و در 74 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)

آرمان زینالی، رتبه‌ی 1 تجربی منطقه‌ی 3 از تالش


  • امیرحسین زارع، رتبه‌ی 1 تجربی ایثارگران از بیرجند

از کتاب‌های سه‌سطحی کانون برای بیش‌تر درس‌هایم به‌ویژه درس فیزیک استفاده کردم. از ویژگی‌های مهم این کتاب، استفاده از سؤالات کانون با ایده‌های جدید بود. (امیرحسین از دوم دبیرستان به کانون آمد و در 64 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)

امیرحسین زارع، رتبه‌ی 1 تجربی ایثارگران از بیرجند