بازیابی از زبان رتبه‌های برتر 97 (1)

در طول سال به خلاصه‌نویسی نکات مهم می‌پرداختم. نوشتن این خلاصه‌ها و مرور کردن آن‌ها سهم مهمی در فرایند بازیابی درس‌ها تشکیل می‌داد.

بازیابی از زبان رتبه‌های برتر 97 (1)

فاطمه صالحین، رتبه‌ی 10 ریاضی ایثارگران از دامغان

در طول سال به خلاصه‌نویسی نکات مهم می‌پرداختم. نوشتن این خلاصه‌ها و مرور کردن آن‌ها سهم مهمی در فرایند بازیابی درس‌ها تشکیل می‌داد. تست‌های نشان‌دار خودم از منابعی بود که به بازیابیِ باکیفیت مطالب کمک شایانی می‌کرد. اصولاً بازیابی به دلیل تأثیری که در شناخت نقاط ضعف و قوت دارد در کیفیت یادگیری بسیار مؤثر است. (فاطمه از سوم دبیرستان به کانون آمد و در 43 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)

فاطمه صالحین، رتبه‌ی 10 ریاضی ایثارگران


کیمیا طهماسبی، رتبه‌ی 7 انسانی منطقه‌ی 3 از قروه

بازیابی جامع مطالب در آزمون‌های جمع‌بندی برایم بسیار مهم بود. در دو آزمون پروژه‌ی ششم، یعنی دوران نوروز، نقش تأثیرگذار بازیابی به‌وضوح قابل لمس بود. کارنامه‌ی بازیابی یکی از ابزار‌هایی است که می‌تواند کیفیت بازیابی دانش‌آموزان را افزایش دهد. در درس‌های متنی کل کارنامه‌ی بازیابی را با دقت مرور می‌کردم تا مبحثی باقی نماند. (کیمیا از دوم دبیرستان به کانون آمد و در 63 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)

کیمیا طهماسبی، رتبه‌ی 7 انسانی منطقه‌ی 3 از قروه


محمدرضا بهمنی، رتبه‌ی 6 تجربی منطقه‌ی 3 از کهنوج

حل تست‌های استاندارد مهم‌ترین راهکار من برای بازیابی مطالب بود.حل تست باعث می‌شد مباحثی را که از کیفیت یادگیری آن‌ها راضی نبودم بشناسم و آن‌ها را در برنامه‌ی مطالعه‌ی مجدد قرار دهم تا اشکالاتم در آن مباحث برطرف شود. تأثیر بازیابی صحیح در دوران جمع‌بندی و در آزمون‌های جامع به‌مراتب بیش‌تر است؛ چون حجم بیش‌تری از مطالب بازیابی می‌شوند. (محمدرضا از دوم دبیرستان به کانون آمد و در 38 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)

محمدرضا بهمنی، رتبه‌ی 6 تجربی منطقه‌ی 3 از کهنوج