آزمونک‌های ریاضی پایه ودوازدهم مبحث مثلثات ویژه آزمون 16 آذر

آزمونک‌های ریاضی پایه و ریاضی دوازدهم مبحث مثلثات منطبق با آزمون 16 آذر گروه دوازدهم تجربی

آزمونک‌های ریاضی پایه ودوازدهم مبحث مثلثات ویژه آزمون 16 آذر

آزمونک های ریاضی پایه و ریاضی دوازدهم همراه با پاسخ تشریحی مبحث مثلثات گروه دوازدهم تجربی

دانلود در قسمت فایل های ضمیمه

تهیه شده توسط مهدی حاجی نژادیان