کارنامه آزمون تراز مشترک بین دوازدهم و فارغ‌التحصیل

در آزمون‌های تراز مشترک ،16آذر، 21دی، 5بهمن، 7فروردین، 16 فروردین ، 27 اردیبهشت، سه آزمون جامع برنامة راهبردی فارغ‌التحصیلان را تا حد ممکن به برنامة دانش‌آموزان نزدیک‌ک

کارنامه آزمون تراز مشترک بین دوازدهم و فارغ‌التحصیل

امسال یک سال خاص برای داوطلبان کنکور است زیرا دو گروه دانش‌آموز و فارغ‌التحصیل قرار است با آزمون‌های متفاوت‌ تراز یکسان بگیرند.


کارنامه تراز مشترک در صفحه شخصی شما قابل مشاهده است.کارنامه آزمون تراز مشترک بین دوازدهم و فارغ‌التحصیلروش دسترسی به کارنامه مشترک

برای دریافت کارنامه مشترک برروی لینک قرمز در کارنامه اصلی کلیک کنید

کارنامه آزمون تراز مشترک بین دوازدهم و فارغ‌التحصیل


آزمون‌ها، دارای سؤال‌های مشترک و غیر مشترک خواهند بود.

بدیهی است برنامة راهبردی نقش مؤثری در موفقیت شما خواهد داشت.

هم‌اکنون بحث داغی بین فارغ‌التحصیلان کنکوری در مورد برنامة راهبردی درجریان است.

کانون در اولین آزمون جامع (16 آذر)، شبیه‌سازی تراز مشترک را انجام می‌دهد.


در آزمون‌های تراز مشترک ،16آذر، 21دی، 5بهمن، 7فروردین، 16 فروردین ، 27 اردیبهشت، سه آزمون جامع برنامة راهبردی 

فارغ‌التحصیلان را تا حد ممکن به برنامة دانش‌آموزان نزدیک‌کرده‌ایم.


 این کار دو وجه دارد که باید به هر دو وجه توجه کرد:

  • 1- حسن این کار، شبیه‌سازی و آمادگی بیش‌تر برای آزمون مشترک است.

  • 2- اما عیبی هم دارد، سنجاق کردن برنامة فارغ‌التحصیلان به دانش‌آموزان از انسجام و یکپارچگی برنامة فارغ‌التحصیلان می‌کاهد.

از چیزی باید کاست تا بر چیزی افزود. نمی‌توان تمام خوبی‌ها و مزیت‌ها را یک‌جا داشت.


به نظر ما محور قرار دادن برنامه‌ی دانش‌آموزان و نزدیک کردن برنامه‌ی راهبردی فارغ التحصیلان به برنامه ‌ی دانش‌آموزان، کار صحیحی است.نظر شما چیست؟


همچنین به این 6 سوال که در نظرخواهی آزمون آمده است توجه کنید :


275- تراز مشترک(بین دانش‌آموزان و فارغ التحصیلان)تا چه حد برای شما مهم است؟

1) زیاد                   2) متوسط                  3) کم                      4) اهمیتی ندارد.

                                              

276- به نظر شما تراز مشترک فقط در درس هایی که همه یا اکثر سوال هایشان یکسان است مفید است یا در درس هایی که  تعداد سوال های مشترکشان کم است نیز برای شما مفید است؟

1) فقط در درس های با سوال های مشترک مفید است.             

2) در درس ها با سوال های مشترک یا حداکثر سوال های مشترک

3) در همه‌ی درس ها حتی با سوال های مشترک کمتر از %50(مثل عمومی ها)هم مفید است.

4) تراز مشترک از نظر من اهمیت چندانی ندارد.


277- مشترک شدن برنامه‌ی آزمون بین دانش آموز و فارغ التحصیل برای شما تا چه حد مفید است؟با آن موافق هستید؟

1) زیاد                   2) متوسط                  3) کم                      4) اهمیتی ندارد.


278- می توانستیم در برنامه‌ی راهبردی فقط در آزمون های جامع،سوال های مشترک بگذاریم.با کدام تاریخ ها برای  آزمون مشترک موافق هستید؟

1) 7 فروردین،16 فروردین

2) 5 بهمن،7 فروردین،16 فروردین

3) 21دی، 5 بهمن،7 فروردین،16 فروردین

4) وضعیت فعلی برنامه در 16آذر،21دی،5 بهمن،7 فروردین،16 فروردین


279- با کدام آزمون مشترک بین دانش‌آموز و فارغ التحصیل مخالف هستید؟

1) 16 آذر                  2) 21 دی                   3) 5 بهمن                        4) با هیچ کدام مخالف نیستم.

      

280- تراز شما در چه بازه‌ای است؟آیا با آزمون مشترک موافق هستید؟

1) من تراز بالاتر از 6000 دارم،با آزمون مشترک موافقم.                 

2) من تراز بالاتر از 6000 دارم،با آزمون مشترک موافق نیستم.                 

3)  من تراز پایین تر از 6000 دارم،با آزمون مشترک موافقم.                 

4) من تراز پایین تر از 6000 دارم،با آزمون مشترک موافق نیستم.