کنکور 98

تو بزرگ شده‌ای

اختیار، مسئولیتی است که به عهده می‌گیریم و این اختیار اعتمادمان را به خودمان چند برابر می‌کند. اختیار دستی است که به شانه‌مان می‌زند و می‌گوید: «تو بزرگ شده‌ای!»

تو بزرگ شده‌ای

یاد بگیریم جزئیات را ببینیم. دیدن و بازدیدن جزئیات بسیار مهم است و چه زمانی بهتر از الان برای یادگیری و تمرکز بر جزئیات؟ در سفر باید آموخت و در انتخاب دوست نیز باید آموخت. مهارت‌های بزرگ زندگی را با تمرین و ممارست در جزئیات یاد می‌گیریم.

مهارت زندگی شاید گلدانی باشد که هر روز اول صبح آب می‌دهیم. شاید یک جمله‌ی قشنگ باشد که در جمع از شنیدنش لذت می‌بریم. شاید دفتر یادداشت خاطراتمان باشد که هر روز ورق می‌زنیم و از نوشتن هر برگ آن نهایت لذت را می‌بریم. اصلاً خود کلمه‌ی شاید چه زیباست! زیرا ما را به فکر کردن وامی‌دارد. به قول مولوی، عارف بزرگ ایرانی: این‌که گویی این کنم یا آن کنم/ خود دلیل اختیار است ای صنم

اختیار، مسئولیتی است که به عهده می‌گیریم و این اختیار اعتمادمان را به خودمان چند برابر می‌کند. اختیار دستی است که به شانه‌مان می‌زند و می‌گوید: «تو بزرگ شده‌ای!»