جلسات 5 نفره‌ی پاییز را جدی بگیرید

جلسات 5 نفره، جلساتی آموزشی هستند که بعد از هر پروژه‌ی آزمون با اهداف خاصی برگزار می‌شوند.

جلسات 5 نفره‌ی پاییز را جدی بگیرید

جلسات 5 نفره، جلساتی آموزشی هستند که بعد از هر پروژه‌ی آزمون با اهداف خاصی برگزار می‌شوند. در این جلسات، داوطلبان، اولیای ایشان و پشتیبان با گفت‌وگو با یکدیگر برای رسیدن به نتیجه‌ی بهتر برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری می‌کنند.

جلسات 5 نفره‌ی آبان و آذر با هدف آمادگی برای پروژه‌ی سوم و امتحانات نیم‌سال اول برگزار شد. همان‌طور که می‌دانیم برای برنامه‌ریزیِ هرچه بهتر باید نگاهی به گذشته داشت و عملکرد خود را بررسی کرد. در همین راستا پشتیبان‌ها کارنامه‌ی رنگی عملکرد را به اولیا و داوطلبان تحویل می‌دهند تا بعد از بررسی و ارزیابی، هدف‌گذاری‌های خود را بنویسند و برای پروژه‌ی سوم و امتحانات مدرسه برنامه‌ریزی کنند.

این جلسات در هر فصل یک‌بار و با حضورِ دانش‌آموز، پدر و مادر، پشتیبان و مدیر برگزار می‌شوند و محور اصلی جلسه، ارائه‌ی دستاوردها، پیشرفت‌ها و موفقیت دانش‌آموزان است.

نقش اصلی در جلسه‌ی 5 ‌نفره، دانش‌آموز است و دانش‌آموزان در این جلسه‌ به مدت 10 دقیقه به ارائه‌ی پاورپوینتی می‌پردازند که شامل دستاوردها و پیشرفت‌ها‌ی گذشته، راهکارها و روش‌هایی که منجر به پیشرفتشان شده و هم‌چنین هدف‌گذاری برای فصل یا پروژه‌ی بعد است.

جلسه‌ی 5 ‌نفره چهار محور اصلی دارد:

دستاوردها: به نقاط قوت خود فکر کنید. دستاوردهای شما چه بوده است؟ در چه درس‌هایی خوب بودید؟ آن‌ها را کشف کنید.

روش‌ها: روش‌هایتان را در درس‌هایی که نقاط قوت شما بوده است بیان کنید. کشف روش‌ها یک مهارت فراشناختی است.

اهداف:  برای امتحاناتِ نیم‌سال اول یا جمع‌بندی نیم‌سال اول، چه هدفی دارید؟ آیا هدف‌گذاری کرده‌اید؟ سعی کنید اهدافتان قابل دسترس باشد.

برنامه‌ها: برای رسیدن به این اهداف چه برنامه‌ای دارید؟

نقش اصلی را در جلسه‌ی 5 ‌نفره خود دانش‌آموز بر عهده دارد. او باید به مدت تقریباً 10 دقیقه راجع به این چهار محور صحبت کند.