جدول میزان خواب کافی برای هر فرد بر اساس سن

هر فرد بزرگسال به طور معمول، بین 7 تا 9 ساعت، احتیاج به استراحت دارد. هرچند که این میزان خواب ، در هر فرد متغیر است.

جدول میزان خواب کافی برای هر فرد بر اساس سن

جدول میزان خواب کافی برای هر فرد بر اساس سنهر فرد بزرگسال به طور معمول، بین 7 تا 9 ساعت، احتیاج به استراحت دارد. هرچند که این میزان خواب ، در هر فرد متغیر است. فاکتورهای بسیاری وجود دارد که بر اساس آن، میزان ساعات استراحت برای هر فرد مشخص می‌شود، مانند: سن، احتیاج ذاتی هر فرد به خواب، کیفیت خواب، بارداری و میزان کم خوابی. با افزایش سن، میزان ساعات خواب انسان نیز تغییر می کند. افراد بالای 65، ممکن است تنها 7 تا 8 ساعت خواب برایشان کافی باشد. نوزادان نیز به 12 تا 14 ساعت استراحت در روز احتیاج دارند. کودکان کم تر از هفت سال نیز، 12 تا 15 ساعت و افراد نوجوان 8 تا 10 ساعت به خواب احتیاج دارند.


منبع :