حل مسئله، هنری برای دبیر و دانش‌آموز

از زمانی که کلاس درس آغاز می‌شود تا زمانی که به پایان می‌رسد، دبیر و دانش‌‌آموز، هر دو، با مسائل فراوانی روبه‌رو هستند.

حل مسئله، هنری برای دبیر و دانش‌آموز

از زمانی که کلاس درس آغاز می‌شود تا زمانی که به پایان می‌رسد، دبیر و دانش‌‌آموز، هر دو، با مسائل فراوانی روبه‌رو هستند. دبیر باید آموزش و آزمودن را با تسلط اجرا کند و دانش‌آموز باید آموختن و آزموده شدن را مثل یک نوشیدی گوارا بنوشد و از آن سیراب شود. آن‌چه در این میان بین دبیر و دانش‌آموز مشترک است، هنر حل مسئله است.

برای این‌که به زیور این هنر آراسته باشیم، توجه به نکات زیر ضروری است:

1. مسئله باید به‌روشنی تعریف شود. چه با یک سؤال ریاضی روبه‌رو باشیم و چه با یک مسئله در زندگی، باید ابتدا داشته‌ها و خواسته‌های‌مان را به‌وضوح مشخص کنیم.

2. راه‌حل‌های احتمالی باید یادداشت شوند. گاهی برای حل مسئله چندین و چند روش به ذهن می‌رسد که می‌خواهیم درنهایت مناسب‌ترین آن‌ها را انتخاب کنیم. حتی انتخاب مناسب‌ترین راه‌حل از میان مجموعه‌ای از روش‌ها نیاز به تمرین و ممارست دارد.

3. نباید از بازگشت به ابتدای مسیر هراس داشت. شاید در میانه‌ی راه متوجه شویم که راه‌حل مناسبی را انتخاب نکرده‌ایم. خیلی مهم است که جسارت بازگشت داشته باشیم و با اراده، دوباره از اول به حل مسئله بپردازیم.

4. تمرین، تمرین و باز هم تمرین، تنها نکته‌ای است که ما را به یادگیری هنرِ حل مسئله رهنمون خواهد شد. در هر نقشی که در جامعه قرار بگیریم، چه دبیر، چه دانش‌آموز و هر نقش دیگری، به هنر حل مسئله نیازمندیم و چه بهتر که مراحلِ حل مسئله را در کلاس درس تمرین کنیم تا در زندگی نیز بتوانیم برای حل مسائل بزرگ‌تر از این مهارت ارزنده بهره‌مند شویم.