تمرین، خودِ یادگیری است

زندگی سراسر مواجهه با مسائل و پیدا کردن راه‌حل آن‌هاست. هر چه با مسائل بیش‌تری روبه‌رو شویم و برای حل آن‌ها به تفکر وادار شویم تجربه‌ی بیش‌تری کسب خواهیم کرد.

تمرین، خودِ یادگیری است

زندگی سراسر مواجهه با مسائل و پیدا کردن راه‌حل آن‌هاست. هر چه با مسائل بیش‌تری روبه‌رو شویم و برای حل آن‌ها به تفکر وادار شویم تجربه‌ی بیش‌تری کسب خواهیم کرد. مسئله و چالش حل آن یکی از سازنده‌ترین روش‌های یادگیری است که از آغاز خلقت تا کنون جاری بوده و تقریباً همه‌ی دستاوردهای انسان تحت تأثیر آن شکل گرفته است. این موضوع در حوزه‌ی آموزش و یادگیری نیز بسیار تعیین‌کننده و تأثیرگذار است؛ به طوری که گفته می‌شود تمرین خودِ یادگیری است. امروزه یکی از مؤثرترین روش‌های یادگیری، بازیابی است که دانش‌آموزان به کمک آن، مطالب را در ذهن خود منظم می‌کنند و آن‌ها را در دسترس قرار می‌دهند تا در زمان نیاز خیلی سریع به یاد بیاورند. از جمله‌ی مهم‌ترین روش‌های بازیابی تمرین کردن و امتحان دادن است و هر دوی این‌ها در اصل یکی هستند؛ امتحان تمرینی است که نتیجه‌ی آن مهم و تأثیرگذار است. این روش بازیابی با مطرح شدن موضوعات به صورت مسئله و بعد حل آن‌ها تحقق می‌یابد.

اگر می‌خواهید مطالب را یاد بگیرید و فراموش نکنید تا جایی که برای‌تان امکان دارد تمرین کرده و مسئله حل کنید. اگر می‌خواهید سرعت عمل خود را افزایش داده و مهارت‌های یادگیری‌تان را توسعه دهید مسئله حل کنید. حتی اگر می‌خواهید با تمرکز بیش‌تری درس بخوانید و مباحث را سریع‌تر به ذهن بسپارید موضوعات را به صورت مسئله درآورید و سپس آن‌ها را حل کنید. اگر می‌خواهید سؤالات کنکور را بیش‌تر و دقیق‌تر حل کنید راه آن حل مسائل و سؤالات کنکور سال‌های گذشته است.

اگر تا کنون به صورت خوابیده درس می‌خواندید، برخیزید، پشت میز بنشینید، قلم به دست بگیرید و از طریق حل مسئله سریع‌تر و عمیق‌تر یاد بگیرید.