تست گرامر ( معلوم و مجهول- زمان ها- ضمایر- حروف تعریف)

نمونه سوال جمع بندی مباحث گرامر آزمون 16 آذر (حروف تعریف-زمان ها-ضمایر-معلوم و مجهول)

تست گرامر ( معلوم و مجهول- زمان ها- ضمایر- حروف تعریف)

تست جمع بندی گرامر


مباحث معلوم مجهول- زمان ها- ضمایر- حروف تعریف

مجموعه تست گرامری جهت آمادگی بیشتر شما دوستان برای آزمون 16 آذر (که جمع بندی مباحث دو آزمون گذشته است)

برای آمادگی بیشتر در آزمون ها به کانال زبان کانون به آدرس زیر بپیوندید:

@kanoonir_zaban

دانلود فایل در ضمیمه...

فریبا توکلی