نحوه پاسخگویی به سوالات درک مطلب عربی (1)

در درک مطلب زبان عربی از مجموع 9 سوال داده شده چهار سوال مستقیما به ماجرای عبارت اختصاص دارد، سه سوال دیگر به موضوع تجزیه و ترکیب و دو سوال هم به موضوع تشکیل...

نحوه پاسخگویی به سوالات درک مطلب عربی (1)

در درک مطلب زبان عربی از مجموع 9 سوال داده ‌شده چهار سوال مستقیما به ماجرای عبارت اختصاص دارد، سه سوال دیگر به موضوع تجزیه و ترکیب و دو سوال هم به موضوع تشکیل... که بررسی دو موضوع آخر تو حیطه‌ی قواعد هست.

اینجا تعدادی از فنون برای بررسی راحت‌تر سوالات درک مطلب را ارائه میدهیم که توجه به این اصول می‌تواند در حل ساده تر سوالات درک مطلب به شما کمک کند.* این متن برگرفته از کامنت های آقای محمد عابدینی در صفحه ی مقطع یازدهم انسانی است *

نحوه پاسخگویی به سوالات درک مطلب عربی (1)

1- توصیه می شود که قبل از مطالعه متن یکبار سوالات و گزینه‌های متن را سریع تند خوانی کنید. با این روش ساده می توانید از محتوا و موضوع اصلی متن آگاه بشید و سر رشته‌ی متن را دست بگیرید. این روش کمک می کند که موقع خواندن متن خیلی سریع به پاسخ منطقی دست پیدا کنید و در زمان صرفه جویی کنید.

تجربه ثابت کرده که وقتی اول متن را می‌خوانیم و بعد به سوالات جواب می دهیم، در حین پاسخگویی به سوالات دوباره برمیگردیم و متن را می‌خوانیم و این مساله باعث اتلاف وقت و اضطراب دانش آموزان می شود.

 2- هنگام مطالعه متن باید زیر موارد مهم و برجسته خط بکشید. این نکات برجسته می تواند شامل نام اشخاص، محل وقوع داستان یا ماجرا، عدد‌های مشخص شده در متن، زمان وقوع حوادث و موضوعات خاص یا آمار و ارقام داده شده در حد کلی باشد.

3- همیشه ترتیب سؤالات درک مطلب بر پایه‌ی تسلسل مطالب داستان یا ماجرای توصیفی نیست؛ یعنی ممکن است اوّلین سؤال درک مطلب از پایان متن انتخاب شده و یا اصلاً پراکندگی کامل سؤالات نسبت به متن داده شده وجود داشته باشد.

4- در موارد اندک ممکن است کلمات به کار رفته در سؤال، عیناً با متن درک مطلب برابر نباشد و طرّاح سؤال برای ارائه‌ی پاسخ مورد نظر از کلمات هم معنی و مترادف استفاده کرده باشد که مطالعه چندین باره مترادف‌ها و متضاد‌های موجود در درس عربی برای حل این نکته خیلی ضروری هست.

5- در پاره ای از سؤالات درک مطلب، سعی بر آن است که سؤال به گونه ای مطرح شود که داوطلب برای پاسخگویی به آن، کلّ متن را بخواند و شخصاً بر اساس اطلاعات داده شده و بعضاً بر پایه‌ی آگاهی‌های پیشین، نکته‌ی مورد نظر را استنباط کند؛ بنابراین تقویت قوای فهم و استنباط و اصلاً توجه به قانون نکته سنجی و دقت فوق العاده در این قبیل سؤالات مؤکّداً توصیه می‌شود.

6- بررسی سؤالات چندین ساله‌ی «درک مطلب» در آزمون‌های سراسری این تجربه را به ارمغان آورده است که در گزینه‌های سؤالات درک مطلب، معمولا گزینه هایی که با کلمات انحصاری: «فقط، دائماً، انّما، ابداً، خاصّ، مَحصورةٌ فی مادةٍ واحدةٍ » و یا قیود تأکید شبیه به این موارد، همراه شده اند؛ نادرست می‌باشند! و با اندکی دقّت به راحتی می‌توان این قبیل گزینه‌های محدود شده را رد نمود. به عبارت دیگر طرّاح کارآزموده و مجرّب، غالباً گزینه هایی را تعقیب می‌کند که دایره‌ی شمول بیشتری داشته و از جنبه‌ی عام‌تری برخوردار باشند.

7- همچنان که در عنوان سؤال زیر عبارت (بِما یُناسِبُ النّص) خط کشیده شده است، این نکته‌ی بدیهی مورد نظر است که داوطلب برای حلّ این قبیل سؤالات عربی نباید از اطلاعات و یا معلومات عمومی خود استفاده کند. چه بسا معلومات قبلی در خصوص مطلب طرح شده و اصلاً تغییرات اساسی که از سوی طرّاح در متن اعمال شده، با اصل ماجرای تاریخی و یا حتّی علمی و یا با برداشت‌های رایجِ طبیعی در تعارض و تقابل باشد. بنابراین استفاده از اطلاعات و باورهای شخصی – هر چند علمی‌تر هم به نظر برسند! – در پاسخگویی به سؤالات درک مطلب اصلا توصیه نمی‌شود.


(پایان قسمت اول)