آزمون‌های کانون از دیدگاه رتبه‌های یک رقمی کنکور 95 هنرستان

دیدگاه رتبه‌های برتر کنکور هنرستان درباره آزمون ها- فاطمه رخشانی (رتبه 3 کنکور گرافیک 95)

آزمون‌های کانون از دیدگاه رتبه‌های یک رقمی کنکور 95 هنرستان

فاطمه رخشانی (رتبه 3 کنکور گرافیک 95)

آزمون های کانون، به دلیل بودجه بندی منظمی که دارند باعث می شوند که مفاهیم کتاب، با عمق بیشتری درک شوند، چون بخش به بخش هر مبحث، هنرجو را به چالش می کشد. از طرفی هم، سوالات آزمون ها بسیار مشابه کنکور است و با شبیه سازی فضای کنکور، آمادگی را تا حد زیادی برای آزمون اصلی کنکور زیاد کرد.

ویژگی دیگر آزمون های کانون، دفترچه غیرحضوری آن است که برای مبحث های آزمون بعدی ما را آماده می کرد و دفترچه های پاسخ هم طوری طراحی شده بود که بتوانیم اشکالات خود را کاملا رفع کنیم.