آزمون‌های کانون از دیدگاه رتبه‌های یک رقمی کنکور هنرستان

دیدگاه رتبه‌های برتر کنکور هنرستان درباره آزمون ها- رویا حسنی (رتبه 1 کنکور گرافیک 95)

آزمون‌های کانون از دیدگاه رتبه‌های یک رقمی کنکور هنرستان

رویا حسنی (رتبه 1 کنکور گرافیک 95)

آزمون های کانون از چند جهت کمک زیادی به من کرد، اول از همه خود آزمون و برنامه اش بود، به این صورت که مباحث مختلف طبق برنامه در هر آزمون تکرار و دوره می شد پس با تیپ های مختلف سوالاتی که ممکن بود از یک مبحث بیاید آشنا می شدیم. به طوری که در آخر، با دفترچه های آزمون، آزمون غیرحضوری و کتاب های تست هنرستان کانون، دیگر هیچ سوالی نبود که برایم آشنا نباشد و انواع تیپ های سوالات را می شناختم. با در نظر گرفتن این که این سوالات بسیار مشابه کنکور اصلی بود، در روز کنکور هیچ مشکلی نداشتم. نکته مهم درباره آزمون ها، مقایسه دانش آموزان مدارس در نقاط مختلف کشور بود که مارا از شرایط رقیب ها هم آگاه می کرد و نقاط قوت و ضعف خود را در مقایسه با دیگران هم بررسی می کردیم.

دفترچه های پاسخ هم با توضیح کاملی که برای هر سوال می دادند کمک بسیاری در ارزیابی آزمونم به من می کردند که با تمرین آن ها، اشکالاتم برطرف شده و در آزمون های بعد اشتباهی را تکرار نمی کردم. سوالات انتخابی از آزمون قبل هر آزمون در این سنجش موثر بود.

سوالات آزمون غیرحضوری با پوشش دادن مباحث آزمون قبل و بعد هم به دوره مباحث قبلی کمک می کرد هم با نمونه سوالاتی از مباحث جدید آشنا می شدیم و آزمون بهتری می دادیم.


رویا حسنی
ارسال شده توسط : رویا حسنی