تخته سیاهی که راه فضا را نشان داد!

در سال 1957 زمانیکه ماشین حساب الکترونیکی حتی اختراع نشده بود دانشمندان فضایی مجبور بودند با یک تکه گچ و تخته سیاه خیلی از محاسبه‌ها را انجام دهند.

تخته سیاهی که راه فضا را نشان داد!

تخته سیاهی که راه فضا را نشان داد!

این روزها شما می‌توانید به راحتی محاسبه کنید که چه مقدار سوخت برای سفر به ماه و بازگشت به زمین لازم است و اگر یک برنامه گوشی هوشمند دارید به آسانی آخرین عکس و اطلاعات از کره ماه، مریخ و حتی فراتر از آن نپتون را با یک جستجو در گوگل به دست آورید اما در سال 1957 زمانیکه ماشین حساب الکترونیکی حتی اختراع نشده بود دانشمندان فضایی مجبور بودند با یک تکه گچ و تخته سیاه خیلی از محاسبه‌ها را انجام دهند. 

به گزارش ایسنا؛ امروز برای ما بسیار سخت است بپذیریم بسیاری از محاسبات پرتاب ماهواره  و یا سفر به فضا با گچ و تخته سیاه انجام شده است اما این واقعیت دارد. در دهه 1950 و حتی تا نخستین سال‌های دهه1960 ریاضیدان‌هایی که باید محاسبات مربوط به موشک‌ها و پرتاب‌ها را انجام می‌دادند از گچ و تخته سیاه استفاده می‌کردند.

تخته سیاهی که راه فضا را نشان داد!

آن هم نه تخته سیاه معمولی بلکه تخته سیاهی در ابعاد حدود 3 در 4 متر چون لازم بود برخی از این محاسبات همزمان دیده شوند و به هم ارتباط داشتند. به همین دلیل از نردبان‌هایی با ارتفاع مختلف هم استفاده می‌کردند.

تخته سیاهی که راه فضا را نشان داد!

این عکس‌ها را آیرمن عکاس مجله لایف از دانشمندان فضایی آن زمان گرفته است و نشان می‌دهد عصر فضا چگونه آغاز شد و چطور گچ و تخته سیاه به دانشمندان کمک کرد تا راه فضا و به دنبال آن سفر به ماه را ترسیم کنند.

 تخته سیاهی که راه فضا را نشان داد!

منبع :