کنکور 98

نکات گراف‌ها در یک قاب (آزمون 16 آذر)

در تصویر زیر می‌توانید روابط و نکات مهم مبحث گراف از ریاضیات گسسته را که برای شما عزیزان آماده کرده ایم، مشاهده کنید...

نکات گراف‌ها در یک قاب (آزمون 16 آذر)

در تصویر زیر می توانید روابط و نکات مهم مبحث گراف از ریاضیات گسسته را که برای شما عزیزان آماده کرده ایم، مشاهده کنید.

نسخه ی با کیفیت تصویر را در ضمیمه دانلود کنید.


نکات گراف‌ها در یک قاب (آزمون 16 آذر)