تست واژگان بخش 4 کتاب زبان تخصصی

نمونه تست از واژگان بخش چهارم کتاب آبی زبان تخصصی، ویژه منحصرا زبان

تست واژگان بخش 4 کتاب زبان تخصصی

نمونه سوال واژگان بخش سوم زبان تخصصی

15 سوال تستی از واژگان بخش چهارم کتاب آبی زبان تخصصی جهت آمادگی بیشتر شما دوستان برای آزمون 16 آذر (که جمع بندی مباحث دو آزمون گذشته است)

برای آمادگی بیشتر در آزمون ها به کانال زبان کانون به آدرس زیر بپیوندید:

@kanoonir_zaban


دانلود فایل در ضمیمه ...

فریبا توکلی