کنکور 98

موفقیت در کنکور 98

موفقیت در کنکور 98 | 3 گام خودباوری یا همان تغییر نگرش، الویت بندی، برنامه ریزی،اصلی‌ترین گام‌ها برای رسیدن به موفقیت در کنکور98 هستند . رستگار رحمانی نمونه ای بارز ....

موفقیت در کنکور 98
 1. برای رسیدن به موفقیت در کنکور 98 چند گام اساسی را خدمتتان معرفی میکنیم و سعی میکنیم راه رسیدن به موفقیت را برای شما هموارتر کنیم .

 2. اولین گام برای رسیدن به موفقیت خود باوری می باشد.

 3.  یعنی ما باید به این نگرش از خود برسیم که میتوانیم موفق شویم و به هدفی که میخواهیم برسیم .

 4. اگر ما خودمان را در قدم اول باور نداشته باشیم پس نباید انتظاری از دیگران داشته باشیم که ما و موفقیت ما را باور کنند پس ابتدا باید مطمئن باشیم به چیزی که میخواهیم میرسیم

 5. و خودمان را آن آدم موفقی که انتظار داریم ببینم .


  راز موفقیت در کنکور 98

 6. گام دوم الویت بندی می باشد .

 7. یعنی اینکه موفقیت در کنکور 98 که مطالعه ی درست و اصولی جزو گام های ابتدایی آن است بشود اولین و اصلی ترین الویت ما در زندگی و بقیه الویت های زندگی مثل تفریح یا مهمانی رفتن و... پیرامون الویت اول باشد.

 8. و الویت اول نسبت به سایر الویت ها ارجحیت داشته باشد و تا انجام نشدن الویت اول نباید سراغ  سایر الویت ها رفت بیایید با هم روراست باشیم ما نمیتوانیم هم زمان چند کار را به طور 

 9. کامل و درست انجام دهیم باید کار ها به ترتیب و اصولی انجام شود یعنی اول تمام فکر و ذهنمان به درس خواندن و موفقیت معطوف شود و بعد از این مرحله سراغ الویت های دیگری مثل

 10. تفریحات با دوستان خود برویم طوری نشود که نه آنطور که دلمان میخواهد درس بخوانیم نه تفریح بکنیم هر کدام در جای خودش و به نسبت الویت خودش باید انجام شود.

  برنامه ریزی برای موفقیت در کنکور 98

 11. برای مشاوره در زمینه  برنامه ریزی کنکور 98  

  از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره

  با شماره 9099071219 تماس بگیرید

 12. گام سوم
  که مهمترین گام میباشد برنامه ریزی نام دارد.

 13. یا بهتر بگویم عمل کردن به برنامه ریزی می باشد در واقع مهمترین اصل برنامه ریزی عمل کردن به برنامه نوشته شده می باشد اگر به هر دلیلی تاکید می کنم به هر دلیلی برنامه ی نوشته شده اجرا نشود باعث می شود که ما از هدف خود دور شویم.

 14. خب ما 3 اصل از اساسی ترین اصول در رابطه با موفقیت در کنکور 98 را معرفی کردیم اما خب اصلی ترین سوال این است که برای رسیدن به هدف کی باید شروع کرد؟

  برنامه ریزی موفقیت در کنکور 98

 15. هیچوقت برای درس خواندن دیر نیست !

 16. خب در پاسخ به سوال اول اینکه از همین امروز یا نزدیک تر از همین الان برای رسیدن به هدف و آرزو باید شروع کرد و در جواب سوال دوم که آیا دیر نشده؟

 17. نه اصلا دیر نشده هیچ وقت برای رسیدن به اهداف و آرزوها دیر نیست به شرط آنکه به این خود باوری رسیده باشیم که میتوانیم به چیزی که میخواهیم تبدیل شویم

 18. و آن هدف و آرزو بشود الویت اول و اصلی زندگیمان و برای رسیدن به آن هدف برنامه ریزی کنیم  حال زمان رسیدنش خیلی هم مهم نیست مهم مقصد است اگر به هر دلیلی نا امید شدید

 19. که دیگر دیر شده و دست از تلاش برداشتید یاد همان شعار معروف راهنمایی و رانندگی بیفتید که میگوید دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است و دوباره شروع کنید و دوباره بلند شوید و 

 20. برای آرزو و هدفی که دارید تلاش کنید در واقع کلید واژه موفقیت در کنکور98 همین کلمه ی تلاش است هیچ اکسیر خارق العاده ای وجود ندارد و هیچ معجزه ای قرار نیست اتفاق بیفتد تا

 21. ما به هدفمان برسیم در واقع تمام رموز راه موفقیت در همین کلمه ی تلاش پنهان شده است در واقع همین تلاش است که معجزه می کند بهتر بگویم درست تلاش کردن است که معجزه 

 22. می کند.

  هیچ وقت برای درس خواندن دیر نیست

  رستگار رحمانی ، انگیزه برای درس خواندن !


 23. در اطراف خودمان قهرمان هایی که دیرتر به اهداف خود رسیدند کم نیستند حتما اسم رستگار رحمانی را کم و بیش شنیده اید قهرمانی که  پس از پشت سر گذاشتن دوران خدمت 

 24. سربازی دوباره کنکور می دهد و رتبه ی 1 کنکور تجربی در سال 88 میشود کسی که باید در سال 85 با رتبه ی 2 منطقه دو در رشته ی ریاضی فیزیک وارد دانشگاه در رشته های فنی و مهندسی 

 25. می شد اما به دلایلی موفق به این امر نشده و به اجبار به خدمت سربازی رفت و دوباره در سال88 اینبار اما در رشته ی تجربی شرکت کرده و رتبه ی 1 کشور را کسب کرد خب در واقع چه اتفاقی

 26. افتاده که رستگار رحمانی به این جایگاه رسیده است؟ در جواب باید گفت که رستگار رحمانی به این نگرش از خود رسیده بود که موفق می شود و موفقیت در کنکور برایش الویت اول زندگی

 27. شده بود و به هر نحوی که شده برنامه های مطالعاتی خود را اجرا می کرد و زمان رسیدن به آن  اصلا مهم نبود . درست تلاش کرد و بهترین نتیجه را گرفت ما همگی میتوانیم قهرمان زندگی 

 28. و فاتح آرزوهای خود باشیم اگر که درست تلاش کنیم و خود را باور داشته باشیم .

 29. پس از همین الان برای رسیدن به اهدافتان تلاش کنید.

  رستگار رحمانی چگونه به موفقیت در کنکور رسید ؟

برای مشاوره در زمینه  برنامه ریزی کنکور 98  

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره

با شماره 9099071219 تماس بگیرید