کشف آب در اتمسفر سیاره دوردست

گروهی از محققان با استفاده از تلسکوپ‌های کک واقع در هاوایی و با بهره گیری از فناوری‌های بسیار پیشرفته توانستند در اتمسفر سیاره ای که در فاصله 179 سال نوری از زمین قرار دا

کشف آب در اتمسفر سیاره دوردست
گروهی از محققان با استفاده از تلسکوپ های کک واقع در هاوایی و با بهره گیری از فناوری های بسیار پیشرفته توانستند در اتمسفر سیاره ای که در فاصله 179 سال نوری از زمین قرار دارد، آب پیدا کنند.این سیاره در یک منظومه خورشیدی موسوم به HR 8799 قرار دارد که از یک ستاره و چهار سیاره به نام های HR8799 b، HR8799 c، HR8799 d و HR8799 e تشکیل شده است.

سیاره HR8799 c که اولین بار در سال 2008 میلادی کشف شد، یک غول گازی جوان است که جرم آن 7 برابر مشتری بوده و هر 200 سال یک بار دور ستاره گردش می کند. محققان با تصویربرداری مستقیم از این سیاره توانستند وجود آب در اتمسفر و فقدان گاز متان در این سیاره را تایید کنند.
محققان با ترکیب فناوری پیشرفته اپتیک تطبیقی و یک طیف سنج با وضوح بالا که در طیف نور مادون قرمز عمل می کند و NIRSPEC نام دارد، در رصدخانه کک توانستند تصاویر دقیق و مستقیم این سیاره را به دست آورند. فناوری اپتیک تطبیقی با از بین بردن اثر اعوجاج اتمسفر زمین موجب بهبود عملکرد سیستم های اپتیکی می شود و در ساخت تلسکوپ های زمینی پیشرفته کاربرد دارد.
تا کنون محققان با استفاده از این فناوری، بیش از دوازده سیاره را مورد مطالعه قرار داده اند. اما منظومه HR8799 اولین منظومه دارای چند سیاره است که به طور مستقیم از آن تصویربرداری شده است.
گزارش کامل این تحقیقات درنشریه Astronomical Journal منتشر شده است.

منبع :