درسنامه ریاضی دهم _آمادگی آزمون 16 آذر

این فایل نکات ریاضی دهم مبحاث ازمون 16 اذر می‌باشد در پایین به ویژگی‌های ممتاز این سری تست می‌پردازیم.

درسنامه ریاضی دهم _آمادگی آزمون 16 آذر

این فایل نکات  ریاضی دهم مبحاث ازمون 16 اذر می باشد در پایین به ویژگی های ممتاز این سری تست می پردازیم.

-ارائه نکات مفهومی

-پوشش دادن تمامی مطالب این دو فصل

-ارائه پاسخ کامل و تشریحی

-دربرگیرنده تمامی نکات مفید و لازم این دو فصل 

و

.

.

.

نوشته شده توسط حامد خاکی دانشجوی   مهندسی عمران دانشگاه تهران